Milletimizi ve ülkemizi geleceğe güvenle taşımak ve çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkarmak için birinci şart eğitimdir. Bu anlamda çocuklarımızın en güzel şekilde yetiştirilmesi hepimizin ortak hedefidir. Çünkü iyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan donanımlı nesiller, hem kendilerinin geleceği hem de ülkemizin geleceği açısından son derece önemlidir. Bunun için; idare, öğretmen, veli ve öğrenci koordinasyonunun en güzel şekilde tesisi başarı için çok mühimdir.
     Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendilerine, vatanımıza, milletimize yararlı bireyler olarak geleceğe hazırlanması amacıyla idareciler, eğitimciler, öğrenciler ve veliler olarak, tüm olanakları eğitim kalitesini daha ileriye taşımak için en iyi biçimde değerlendireceğimize yürekten inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimizin, tüm eğitim çalışanlarının, öğrencilerimizin ve ailelerimizin 2018-2019 eğitim - öğretim yılının verimli geçmesini temenni eder; sevgi, saygı ve başarı dileklerimi sunarım.