İLÇE MAL MÜDÜRLÜĞÜ
 
  Malmüdürlüğü ilçemiz hükümet konağının 4. katında hizmet vermektedir. Müdürlüğümüz sorumluluğunu saymanlık, vergi, milli emlak, muhakemat ve personel hizmetleri Müdür, 2 VHKİ., 1 muhasebe memuru, 1 Milli Emlak Memuru,ile yürütmektedir.
  Müdürlüğümüz, 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve diğer kanunlarla kendisine verilmiş olan görevleri yapmaktadır. Bunları sayacak olursak;Genel bütçeye ait vergi, resim, harç, gecikme zammı gibi alacakları tahakkuk edip, tahsil etmekHazineye ait adli makamlarla dava konusu edilmiş; davaları takip etmekDevletin hükmü ve tasarrufu altındaki taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili iş ve işlemleri yapmak.Genel bütçeye dahil ödenek, kadro ve çeşitli kanunların vermiş olduğu harcamaları yapmaktır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personel Listesi
İrtibat Bilgileri
 
Malmüdürü Vekili: Yahya BEKTAŞ
Muhasebe Memuru : Serkan ŞAHİN
Milli Emlak Memuru : Mahir ORHON
V.H.K.İ.: Ahmet AYVAZOĞLU
V.H.K.İ.: Hasan DEMİREL 2
 
 
Malmüdürü : (0462) 671 47 01
Muhasebe Servisi: (0462) 671 47 03
Gelir Servisi : (0462) 671 47 02
Milli Emlak : (0462) 671 45 06